Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) is met ingang van 25 mei 2018 van kracht en wordt gehandhaafd. Dit heeft voor nagenoeg alle bedrijven, groot èn klein, invloed.  Alle bedrijven in Europa – van multinational tot zzp’er – worden door de AVG richtlijn geraakt. Als u zich niet aan de richtlijnen houdt, kan de Privacy Autoriteit flinke boetes opleggen. U dient zich terecht af te vragen wat moet ik doen en wat komt er op mij af?

Hulp is gewenst

Wet- en regelgeving zijn nooit makkelijk geweest om in te voeren, laat staan deze wet AVG. De wet heeft een forse impact op de manier waarop u met uw klanten (digitaal) omgaat. Om als MKB bedrijf aan alle eisen te voldoen, dient u verschillende acties te ondernemen. U dient te beschikken over onder andere: een privacyverklaring, een register en een protocol voor het aanpassen van gegevens, mogelijk een of meerdere verwerkersovereenkomst(en) en op uw website dient een cookie-verklaring te komen.

Wat kunnen wij voor u betekenen:

HRM voor Bedrijven heeft inmiddels diverse bedrijven AVG-proof gemaakt door het opstellen en invoeren van verklaringen, registers en protocollen. Daarnaast is er voorlichting gegeven aan het personeel hoe om te gaan met de nieuwe regels in de AVG.

Wij helpen u onder ander met:

  • Het in kaart brengen van de door u verzamelde gegevens in een verwerkingsregister;
  • Een privacy verklaring;
  • Het opstellen van een protocol ter aanpassing en verwijdering van gegevens;
  • Het opstellen van verwerkersovereenkomsten;
  • De juiste beveiliging in samenspraak met uw IT leverancier
  • Aangeven welke website aanpassingen er dienen te komen.

Wacht niet te lang, want de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft al in enkele sectoren strenge handhaving afgekondigd.

Bel direct op nummer: 0162 851 297 en vraag naar Jos Helsloot of Lenneke Brouwers.