HR Professionalisering

Een professionele HR afdeling levert geld op!

Contact

HRM voor Bedrijven
Bredaseweg 108-A,
Sectie 3, ruimte 0.04
4902 NS Oosterhout

e-mail: info@hrmvb.nl
Telefoon: 0162 - 851 297

Fijn dat het goed gaat met uw bedrijf. Groeit uw personeelsafdeling ook mee? Professionalisering van uw personeelsafdeling is nodig als uw bedrijf groeit en u meer personeel krijgt.

Groeipijnen

Meer personeel brengt ook meer zaken rondom personeel met zich mee. Dit betekent meer administratie, meer contracten, meer zaken waar rekening mee gehouden dient te worden. Is uw personeelsafdeling hierop voorbereidt? HRM voor Bedrijven laat uw personeelsafdeling excelleren en daardoor een winstgevende bijdrage leveren aan uw bedrijf. We zorgen voor een soepel en vlot lopende personeelsafdeling waar u geen omkijken naar heeft.

Kwaliteit, betrouwbaarheid en expertise

Niet voor niets staan deze kernwaarden in onze missie. Het zijn de kernwaarden waar ieder HR afdeling of personeelsafdeling aan dient te voldoen. Onze professionals zorgen voor overdracht van kennis en kunde. Wij brengen procedures en protocollen daar waar nodig, zodat uw medewerkers zich kunnen richten op hun taak.

Klankbord

Door de ervaring van HRM voor Bedrijven kunnen wij een waardevolle strategische bijdrage leveren aan uw personeelsbeleid. Hoe doen andere bedrijven (personeels)zaken, lopen die tegen dezelfde problemen aan? Welke strategische beslissingen hebben invloed op mijn personeelsbeleid? Deze en vele andere vragen hebben wij al vele keren samen met werkgevers beantwoord. Helder, praktisch en strategisch, zodat u zo min mogelijk voor verrassingen komt te staan.

Meer weten?

Bel ons op 0162-581297 voor een vrijblijvend gesprek of stel uw vraag via e-mail: info@hrmvb.nl.

Wet en regelgeving

HRM voor Bedrijven is bekend met de wet en regelgeving rondom personeel, arbeid en veiligheid. Op het gebied van (flexibele) contracten, ontslag, regels rondom verzuim tot en met de Arbowet en de Wet Poortwachter. Daarnaast zijn wij zeer bekend met (verzuim)preventie en de wijze waarop ongewenste afwezigheid kan afnemen.