HR Professionalisering

Een professionele HR afdeling levert geld op

Contact

HRM voor Bedrijven
Kapucijnenhof 18
4904 RB Oosterhout
e-mail: info@hrmvb.nl
Telefoon: 0162 -851 297

Professionalisering van uw personeelsafdeling is nodig als uw bedrijf groeit en uw meer personeel krijgt. Fijn dat het goed gaat met uw bedrijf. Groeit uw personeelsafdeling ook mee?

Groeipijnen

Meer personeel brengt ook meer zaken rondom personeel met zich mee. Dit betekent meer administratie, meer contracten, meer zaken waar rekening mee gehouden dient te worden. Is uw personeelsafdeling hierop voorbereidt? HRM voor Bedrijven laat uw personeelsafdeling excelleren en daardoor een winstgevende bijdrage leveren aan uw bedrijf. We zorgen voor een soepel en vlot lopende personeelsafdeling waar u geen omkijken naar heeft.

Kwaliteit, betrouwbaarheid en expertise

Niet voor niets staan deze kernwaarden in onze missie. Het zijn de kernwaarden waar ieder HR afdeling of personeelsafdeling aan dient te voldoen. Onze professionals zorgen voor overdracht van kennis en kunde. Wij brengen procedures en protocollen aan waar nodig, zodat uw medewerkers zich kunnen richten op hun taak.

Wet en regelgeving

HRM voor Bedrijven is bekend met de wet en regelgeving rondom personeel, arbeid en veiligheid. Op het gebied van (flexibele) contracten, ontslag, regels rondom verzuim tot en met de Arbowet en de Wet Poortwachter. Daarnaast zijn wij zeer bekend met (verzuim)preventie en de wijze waarop ongewenste afwezigheid kan afnemen.