Over

Wie zijn wij en waar staan wij voor:

Wij zijn HRM voor bedrijven en werken voor u met een persoonlijke aanpak en liefde voor het vak van HR professional.

Waar staan wij voor:
Bedrijven hebben mensen nodig. Door een goed beleid op dit vlak raken uw medewerkers geïnspireerd, betrokken en gemotiveerd.  Uw afdeling HR of personeelszaken heeft hierdoor een toegevoegde waarde voor uw bedrijf. Kortom zoekt u als directeur/eigenaar een HR partner of een adviseur die uw personeelsbeleid ordent, vorm geeft of inricht; neem dan direct contact met ons op. HRM voor bedrijven heeft meerdere adviseurs ter beschikking. Ook voor training en workshops gericht op samenwerking, leiderschap en ontwikkeling.

Opdrachtgevers
HRM voor Bedrijven begeleidt directeur-eigenaren, managers en medewerkers met alle zaken rondom Human Resources (HR). Bij problemen met personeel zorgen wij voor een adequate en consistentie dossieropbouw. Bij reorganisaties hebben wij oog voor de gewenste ontwikkelingen èn de personele consequenties.

Opdrachten
HRM voor Bedrijven is specialist in het leggen van een goede basis voor HR-beleid voor MKB bedrijven zoals het opstellen van arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandighedenbeleid, verzuimbeleid, werving en selectie, talentontwikkeling, functioneringsgesprekken, beoordelingssystematiek en functieprofielen.

AVG
De impact van de AVG (GDPR) raakt nagenoeg alle bedrijven. Onze experts zijn goed op de hoogte van deze wet en de implementatie hiervan voor zelfstandigen en bedrijven.

Onze aanpak

- directe, heldere en eerlijke communicatie
- complexe zaken simpel maken
- projectmatige, gestructureerde werkwijze
- rekening houdend met beperkingen in tijd en geld
- zakelijke insteek, maar met oog én gevoel voor persoonlijke belangen

Maatschappelijk verantwoord en sociaal.

HRM voor Bedrijven werkt nauw samen met Adesso Advies en Ontwikkeling en Nuijten en van Wageningen.

Contact

HRM voor Bedrijven
Kapucijnenhof 18
4904 RB Oosterhout
e-mail: info@hrmvb.nl
Telefoon: 0162 -851 297