Tips HR

 • De regels rondom zwangerschap en verlof zijn vastgelegd in de wet Arbeid en Zorg (WaZo). Per 2 augustus 2022 wijzigt deze wet en kunnen ouders tot 9 weken gedeeltelijk betaald verlof krijgen.
 • De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is aangenomen door beide Kamers; wat betekent dit voor u? klik hier
 • Ook voor u geldt de AVG! Kijk hier wat wij voor u kunnen betekenen.
 • Is uw ziekteverzuim hoog? Kijk dan ook eens naar andere oorzaken! Lees hier meer.
 • Op vakantie heerlijk! Lenneke heeft nog tips voor u klik hier;
 • Er zijn overgangsregels bekend voor kleine ondernemers ten aanzien van de transitievergoeding; meer weten klik hier;
 • Bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst (ontslag met wederzijds goedvinden) heeft een werknemer twee weken bedenktijd. Na het tekenen van de overeenkomst kan de werknemer daardoor nog terugkomen op de gemaakte afspraken.
 • 50 plusser aannemen; veel voordelen onder andere: overname loondoorbetaling door UWV bij ziekte na 13 weken, mits 50 plusser is geboren voor 8 juli 1954 en bij indiensttreding langer dan een jaar werkloos was.
 • Let op: door de nieuwe wet Werk en Zekerheid geldt er bij een fase 2 contract een verplichte afname van minimaal 3 uur. Uw uitzendbureau of payroller kan u hierover informeren.
 • Door de Wet Arbeidsmarkt in Balans bent u al direct transitievergoeding verschuldigd als u afscheid neemt van een werknemer, dit brengt extra kosten met zich mee! Dit geldt in sommige gevallen ook voor flexmedewerkers.
 • Wordt uw werknemer ziek? Houd dan iedere 6 weken een gesprek met uw zieke werknemer en leg dit vast in een gespreksverslag. UWV zal hiernaar vragen bij langdurige ziekte.
 • Leg uw corrigerende gesprekken met werknemers altijd vast. Dit scheelt veel gedoe bij een eventueel noodzakelijk afscheid.
 • UWV boete voorkomen? Vraag tijdig een deskundigenoordeel aan. Hoe? HRMvB kan u helpen.
 • Ziekteverzuim laten dalen? Hou dan u ziekmeldingsprocedure eens tegen het licht. Met de juiste procedure daalt uw verzuim.